Spotkanie poświęcone rowerowym sprawom w Chorzowie - realizowanym i przyszłym inwestycjom rowerowym, projektom zgłoszonym do budżetu obywatelskiego ale przede wszystkim podjęliśmy dyskusję: czy rowerzysta może czuć się w Chorzowie bezpiecznie 

Spotkanie realizowane jest w ramach naszego projektu „Świadomy = bezpieczny rowerzysta na drodze”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na naszych drogach. Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Poprzez ten projekt chcemy przekazać rowerzystom wiedzę (spotkania z policją, strażą miejską z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym), umiejętności (udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, reagowanie będąc świadkiem wypadku, proste naprawy swojego roweru) oraz środki ochronne. Tego rodzaju rozwiązania, wraz z organizacją „bezpiecznych” wycieczek może podnieść świadomość rowerzystów w zakresie bezpieczeństwa swojego i innych.